Коя е Хера?

Богинята на брака и епостас на женствеността, е Хера – член на 12-те богове властващи на планината Олимп над хора, богове и света. Дъщеря на титаните Кронос и Рея, сестра на Зевс (като е и съпруга на Зевс и кралица на Олимп), Посейдон и Хадес (тримата главни богове разпределили си света).

На Хера се приписва, че е богиня на брака и семейството, тъй като в много митове се описва свещения съюз между нея и Зевс, като в града Платея скулптурата в нейна чест е изобразена като булка. В района около Аргос, Хера била смятана и за девица като подновявала девствеността си ежегодно в ритуал, който не се огласявал. Други етноними за Хера били: „Девата на пролетта“, „Майката на лятото“ и „Унищожаваща крона (вещица) есента“.  Тук тя има паралел с Хеката и Хеба (богиня на младостта и живота – дъщеря на Зевс и Хера, омъжва се за Херакъл).

Името на Хера според Платон произлиза от ἐρατή eratē, „възлюбен“ (Зевс се оженил за Хера по любов), така навързвайки се със сезонът ὥρα hōra, а според холандският лингвист Робърт Бийкс има пред-гръцки произход (така навързвайки се с тезата за смесване между тракийски и египетски митове).

Хера и Деметра са основни женски богове представляващи Майката природа в култове преди гръцката митология, и за това свидетелства първият храм-светилище с покрив в Самос около 800 г.пр.н.е. (множеството намерени дарове показват, че Хера е била на особена почит).

Хера се слави с красота, но и с жестокостта си, особено към множеството любовници на съпруга ѝ Зевс, както и на всеки човек, който дръзне да пресече пътя ѝ.

Животни асоциирани с Хера (изобразени с нея), са лъвът, кравата и паунът. Нейният римски еквивалент е Юнона.

Други имена и епитети за Хера: Ἀλέξανδρος (Александрос) „Защитница на мъжете“, Αἰγοφάγος (Aigophágos) „Ядяща козели“, Ἀμμωνία (Амония), Ἄνθεια (Антея), „От цветята“, Ἀργεία (Аргея) „(Тя) от Аргос“, Βασίλεια (Basíleia) „Кралицата“, Βουναία (Bounáia) „(Тя) от могилата“ ,(Βοῶπις (Boṓpis) „С очи на крава“ или „С лице на крава“, Λευκώλενος (Leukṓlenos) „С бялата ръка“, Παῖς (Pais) „Дете“ (в ролята си на девственица), Παρθένος (Parthénos) „Девицата“, Τελεία (Телея – като богинята на брака), Χήρη (Chḗrē) „Вдовицата“ и др.

Мит за Хера

Великата богиня Хера, жената на егидоносеца Зевс, покровителства брака и пази светостта и ненарушимостта на брачните връзки. Тя изпраща на съпрузите многобройно потомство и благославя майката при раждане на детето.

След като победеният от Зевс Кронос върнал на бял свят великата богиня Хера и нейните братя и сестри, които той бил погълнал, майка ѝ Рея я отнесла на края на земята при беловласия Океан; там Хера била отгледана от Тетида. Хера дълго живяла далеч от Олимп в тишина и мир. Великият Зевс Гръмовержец я видял, влюбил се в нея и я отвлякъл от Тетида. Боговете пищно отпразнували сватбата на Зевс и Хера. Ирида и харитите облекли Хера в разкошна премяна и тя сияела със своята младост и величава красота всред сонма богове на Олимп, седейки на златен престол до Зевс, великия цар на богове и хора. Всички богове поднесли дарове на повелителката Хера, а богиня Земя – Гея, изкарала от своите недра като дар на Хера едно чудно ябълково дърво, което раждало златни ябълки. Всичко в природата славело царица Хера и цар Зевс.

Хера царува на високия Олимп, тя заповядва, както и нейният мъж, на светкавиците и гръмотевиците; само от една нейна дума тъмни дъждовни облаци покриват небето, чрез едно махване с ръка тя вдига страшни бури.

Прекрасна е великата Хера, волооката, лилиеръката; изпод нейния венец се спускат на вълни чудни къдрици, власт и спокойно величие горят в очите ѝ. Боговете почитат Хера, почита я и мъжът ѝ, облакогонецът Зевс, и често се съветва с нея. Но не са редки и караниците между Зевс и Хера. На съвещанията на боговете Хера често възразява на Зевс и спори с него. Тогава гръмовержецът се разсърдва и заплашва жена си с наказания. Хера замлъква и сдържа гнева си. Тя не е забравила как Зевс я подложил на бичуване, как я оковал в златни вериги и я оставил да виси между небето и земята, като ѝ вързал на краката две тежки наковални.

Могъща е Хера – няма богиня, равна по власт. Величествена, в дълга разкошна дреха, изтъкана от самата Атина, на колесница, запрегната с два безсмъртни коня, слиза тя от Олимп. Цяла от сребро е колесницата, от чисто злато са колелата, а медта на спиците блести. Благоухание се разлива по земята там дето минава Хера. Всичко живо се покланя пред нея, великата царица на Олимп.

Зевс и Хера