Кой е Посейдон

Посейдон е бог на моретата и океаните (римският му еквивалент е Нептун), един от 12-те олимпийци, които управляват света, брат на Зевс и Хадес (тримата управляващи света след победата им над титаните). Освен на водните маси, Посейдон е покровител и на бурите, земетресенията (в древни времена с прозвище „разклащащият земята“) и конете (често смятан за укротител на бащата на конете).

Посейдон има много любовници (и от двата пола), неговата спътница е Амфитрита (нимфа и морска богиня), като имат син Тритон (мъжка русалка). Героят Тезей е син на Посейдон, както и Ликаон (по-късно прокълнат от Зевс да бъде върколак), и много други.

Посейдон е страшен, често и справедлив. Според Павзаний, Посейдон е бил пазител и на оракула в Делфи преди Аполон. Малко хора са в черния му списък, един от тях е Одисей, който ослепява синът му циклопът Полифем, но като цяло образът на Посейдон е положителен: създаващ нови острови и предлагащ спокойно море, така бил почитан основен бог в Атина, Коринт и други градове (най-старият почитан морски бог в Понт).

Интересно е да се отбележи, че в оцелелите текстове на Линеар Б, името на Посейдон е по-често срещано от това на брат му Зевс, а в аркадските митове, където се споменават Зевс, Еос и Диоскурите, Посейдон се явява като кон, който е речен бог на Подземното царство. По-късно Посейдон се смята и за покровител на конете (в добавка, се смята че Посейдон бива повелител на конете след въвеждането на коня и бойната колесница от Анадола в Гърция около 1600 г.пр.н.е.). В Пелопонес е бил почитан като кон, което свидетелства култът към него, а според Аристотел, Талес и Анаксимен, е бил първоначално на водите и после „разтърсващият земята“ (предположението е, че древните са смятали земетресенията да са причинени от реки и подпочвени води).

От друга страна в микенската култура не се среща Посейдон твърде много като повелител на морето и има спор дали „Поседея“ не е морска богиня. Според Омир и Хезиод, Посейдон заема трона на повелител на водните маси чак след като с братята си Хадес и Зевс побеждават баща си: титанът Кронос.

Други имена на Посейдон: Омир използва за Посейдон заглавието кианохаити (Κυανοχαίτης), „тъмнокос, тъмносиньо на морето“; Пелагий (Πελάγιος) „от открито море“; Егей (Αἰγαίος) , „от открито море“; Понтомедон (Ποντομέδων),  „господар на морето“ (Пиндар, Есхил) и Кимоталес (Κυμοθαλής), „изобилен от вълни“; Портмиос (Πόρθμιος), „от пролива, тясно море“ в Карпатос; Епактей (Ἐπακταῖος) „бог, почитан на брега“, в Самос; Ἀλίδουπος „морски шум“; Eutriaina (Εὐτρίαινα), „с добър тризъбец“; Епитетът му Фикиос (Φύκιος), „бог на водораслите“ в Миконос; фиталмий (φυτάλμιος) в Миконос, Троизен, Мегара и Родос, сравним с Птортий (Πτόρθιος) в Халкида; Хипиос (Ἳππειος), „на кон или коне; В Тесалия той имал титлата Petraios Πετραἵος, „от скалите; Krenouchos (Κρηνούχος), „владещ над извори“; Нимфагети (Νυμφαγέτης) „водач на нимфите; Епопт (Ἐπόπτης), „надзирател, страж в Мегалополис“ и др.

Мит за Посейдон и морските божества

Дълбоко в морската бездна се намира чудесният дворец на земетресеца Посейдон, великият брат на гръмовержеца Зевс. Властва над моретата Посейдон и морските вълни се подчиняват и на най-малкото движение на неговата ръка, въоръжена със страшен тризъбец. Там, в морската дълбочина, живее с Посейдон и прекрасната му съпруга Амфитрита, дъщеря на морския мъдрец-тайноведец Нерей, която великият властелин на морските глъбини Посейдон откраднал от баща ѝ. Той я видял веднъж, когато играела хоро със сестрите си – нереидите, на брега на остров Наксос. Запленен от прекрасната Амфитрита, богът на морето пожелал да я отвлече със своята колесница. Но Амфитрита се укрила при титана Атлас, който държи върху яките си плещи небесния свод. Дълго не можел да намери Посейдон прекрасната дъщеря на Нерей. Най-сетне делфинът му казва къде е нейното скривалище; за тая услуга Посейдон поставя делфина всред небесните съзвездия. Посейдон отвлякъл от Атлас прекрасната Нереева дъщеря и се оженил за нея.

Посейдон и Амфитрита, Jacob de Gheyn II (1500)

Оттогава живее Амфитрита с мъжа си Посейдон в подводния му дворец. Високо над двореца шумят морските вълни, сонм морски божества заобикалят Посейдон, подчинени на неговата воля. Между тях е и Посейдоновият син Тритон, който с гръмовния звук на своята тръба от раковина предизвиква страшни бури. Всред божествата се намират и прекрасните сестри на Амфитрита – нереидите. Посейдон властва над морето. Когато той на своята колесница, теглена от дивни коне, препуска по морето, вечно шумящите вълни се отдръпват и дават път на повелителя Посейдон. Равен по красота на самия Зевс, бързо се носи той по безбрежното море, а около него играят делфини, риби изплават от морските дълбочини и се тълпят около колесницата му. А когато размахване Посейдон страшния си тризъбец, тогава като планини се надигат морските вълни, покрити с бели гребени от пяна, и в морето бушува свирепа буря. С плясък се удрят тогава буйните морски вълни о скалистия бряг и разтърсват земята. Но стига да простре Посейдон своя тризъбец над вълните, и те се укротяват. Утихва бурята, отново морето е спокойно, гладко като огледало и едва чуто се плиска край брега – синьо, безкрайно.

Много божества заобикалят великия Зевсов брат Посейдон. Всред тях е морският мъдрец Нерей, който знае всички съкровени тайни на бъдещето, на Нерей са чужди лъжата и измамата. Само истината открива той на богове и смъртни. Мъдри са съветите, които дава опитният старец. Нерей има петдесет прекрасни дъщери. Всеело лудуват младите нереиди всред морските вълни, блестейки с божествената си красота. Хванали се за ръце, те изплават една след друга от морската бездна и заиграват хоро на брега под лекия плясък на бавно пристигащите до брега вълни на спокойното море Ехото на крайбрежните скали повтаря тогава звуците на тяхната нежна песен. Подобна на тихия плясък на морето. Нереидите покровителстват мореплавателя и му осигуряват щастливо плаване. Те бдят над него денем и нощем.

Между морските божества е и старецът Протей, който мени като морето своя образ и се превръща по свое желание в различни животни и чудовища. И той е пророкуващ бог, трябва само да го накараш да открие тайната на бъдещето. Всред спътниците на земетресец Посейдон е и бог Главк, покровител на моряците и рибарите; и той има дар да пророкува. Често, изплавал от морските дълбочини на повърхността, той разкривал бъдещето и давал мъдри съвети на смъртните, които кръстосват моретата. Могъщи са морските богове, голяма е тяхната власт, но над тях всичките властва великият брат на Зевс, Посейдон.

Всички морета и всички земи са обгърнати от беловласия Океан – бог титан, равен на самия Зевс по почти и слава. Той живее далеч, на границите на света, и земните дела не тревожат сърцето му. Три хиляди синове – речни богове, и три хиляди дъщери – океаниди, богини на потоци и извори, има Океан.

Синовете и дъщерите на великия бог Океан носят благоденствие и радост на смъртните чрез вечно течащата си животворна вода; с нея те напояват цялата земя и всичко живо върху нея.