Tag: символика

Какво символизира водата

Водата често се е асоциирала в различни култури като връзка с отвъдното, водите под земята като „праисторически хаос“, падащата вода като „благословена живителност“, водовъртежите като трудности в живота, а ромонът на тиха река – тих и спокоен живот. Езера и вирове са обители на природни духове – русалки, водни духове, водни демони с прорицателски способности.

Прочетете още

Палма – символика

В сухите области на Южното Средиземноморие, палмата била изобразявана като важен символ. Поради сухият район и климат, можем да се досетим защо палмата заемала такова важно място, но както всяка култура по света, винаги има символ на вид дърво. В Асирия палмовата корона била символ на асирийския бог на слънцето, в Египет – богиня Хатор била „господарка на финиковата палма“.

Прочетете още

Лилия-Символ

Високо ценена още в Египет, минойски Крит и в Микена, като декоративен елемент, лилията като символика се изкристализира по-късно чрез различни перцепции. Една от тях е от мита за Хера, в който от кърмата ѝ покапала по земята поникнали лилии, докато възниквал Млечния път. Афродита/Венера, възневидяла растението и го проклела да напомня за фалос на осел.

Прочетете още

Кукумявка – символика

Кукумявката е символ на ученост, знания, често използван символ върху емблеми на научни издателства и книжарници. Кукумявката се свързва с богинята Атина (при римляните Минерва), тъй като богинята също носи атрибутите на мъдростта и учеността. И както образът на учещият до късно през нощта, така и образът на будуващата птица кукумявка съвпадат в изобразяването на ученост и размишление.

Прочетете още

Гарван – символ и вестител

Символът на гарвана варира през различните култури и времена. В митологията и символиката може да се види като събирателно за гробар, предвестник на смъртта, крадлива фигура, подчертаване на драматичен момент в литературен разказ, и много по-рядко като положителна фигура, която подчертава природата на гарвана като възприемчива умна насочваща фигура. Според исландците, децата не бива да си играят или пият от сламка направено от стеблото на гарваново перо, за да не се превърнат в крадци.

Прочетете още

Какво е мълния? – Символ и Значение

Мълнията като небесно явление, се възприемало от много култури като проявление на боговете, разруха, страхопочитание и поличба за приближаваща заплаха. Обикновено това се атрибутирало към главното божество или „царят на всички“, който със секира или чук унищожава враждебни създания и наказвал непослушни на небесната воля хора. Също така, мълнията се възприемала в някои култури и като неземно просветление, поличба, насока и протекция.

Прочетете още

Мост – символ

Мостът като символ е винаги свръзка между два бряга, две страни, този свят и отвъдното. В нордическата/скандинавската митология свръзката между световете/царствата е именно мостът Бифрьост, който бива пазен от Хеймдал, божество с невероятно зрение и слух, който надува рога си при идваща опасност. Бифрьост се разтърсвал при всяко минаване на неумрял човек.

Прочетете още
ЗарежданеYou cannot copy content of this page

Pin It on Pinterest