Какво е мълния? – Символ и Значение

Мълнията като небесно явление, се възприемало от много култури като проявление на боговете, разруха, страхопочитание и поличба за приближаваща заплаха. Обикновено това се атрибутирало към главното божество или „царят на всички“, който със секира или чук унищожава враждебни създания и наказвал непослушни на небесната воля хора. Също така, мълнията се възприемала в някои култури и като неземно просветление, поличба, насока и протекция.

Прочетете още