Палма – символика

В сухите области на Южното Средиземноморие, палмата била изобразявана като важен символ. Поради сухият район и климат, можем да се досетим защо палмата заемала такова важно място, но както всяка култура по света, винаги има символ на вид дърво. В Асирия палмовата корона била символ на асирийския бог на слънцето, в Египет – богиня Хатор била „господарка на финиковата палма“.

Прочетете още