Кукумявка – символика

Кукумявката е символ на ученост, знания, често използван символ върху емблеми на научни издателства и книжарници. Кукумявката се свързва с богинята Атина (при римляните Минерва), тъй като богинята също носи атрибутите на мъдростта и учеността. И както образът на учещият до късно през нощта, така и образът на будуващата птица кукумявка съвпадат в изобразяването на ученост и размишление.

Прочетете още