Мост – символ

Мостът като символ е винаги свръзка между два бряга, две страни, този свят и отвъдното. В нордическата/скандинавската митология свръзката между световете/царствата е именно мостът Бифрьост, който бива пазен от Хеймдал, божество с невероятно зрение и слух, който надува рога си при идваща опасност. Бифрьост се разтърсвал при всяко минаване на неумрял човек.

Прочетете още