Гарван – символ и вестител

Символът на гарвана варира през различните култури и времена. В митологията и символиката може да се види като събирателно за гробар, предвестник на смъртта, крадлива фигура, подчертаване на драматичен момент в литературен разказ, и много по-рядко като положителна фигура, която подчертава природата на гарвана като възприемчива умна насочваща фигура. Според исландците, децата не бива да си играят или пият от сламка направено от стеблото на гарваново перо, за да не се превърнат в крадци.

Прочетете още