Uncategorized Articles

Най-голямото езеро в древността и до днес до границите на България

Преди около 10 милиона години мегаезерото Паратетис море (Панонско море било част от него) - най-голямото езеро в историята на Земята - обхваща площ, по-голяма от размера на днешното Средиземно море. На съвременна карта тя ще се простира от Алпите над Италия до...

You cannot copy content of this page

Pin It on Pinterest