Стихии Articles

Мъгла – Символ и Значение

Мъглата е общ символ на неизвестното и медиаторът между реалността и нереалността (илюзията, сънищата, привиденията, виденията, гадаенето). Според келтите, северозападно-географски, мъглата е била „завесата“ между реалността и мъглявината на островите.

Какво символизира водата

Водата често се е асоциирала в различни култури като връзка с отвъдното, водите под земята като „праисторически хаос“, падащата вода като „благословена живителност“, водовъртежите като трудности в живота, а ромонът на тиха река – тих и спокоен живот. Езера и вирове са обители на природни духове – русалки, водни духове, водни демони с прорицателски способности.

Елемент земя – символ

Елемент земя - символ Земя – в класическата традиция това е един от „четирите елемента“, които съставляват, изграждат, поддържат живота. Същевременно е алегория и изразно средство за по-дълбок смисъл от физическото съществуване („родна земя“, „лягам в земята“,...

Огън-Символика

Обща характеристика - Огън Огън като символика привидно живата стихия, която поглъща, сгрява  и осветява, ала може да причинява също и болкаа и смърт, има двояко значение. Нерядко огънят е свещен символ на домашното огнище, той олицетворява вдъхновението и Светия дух,...

Какво символизира водата

Водата често се е асоциирала в различни култури като връзка с отвъдното, водите под земята като „праисторически хаос“, падащата вода като „благословена живителност“, водовъртежите като трудности в живота, а ромонът на тиха река – тих и спокоен живот. Езера и вирове са обители на природни духове – русалки, водни духове, водни демони с прорицателски способности.

Огън-Символика

Обща характеристика - Огън Огън като символика привидно живата стихия, която поглъща, сгрява  и осветява, ала може да...

Какво е мълния? – Символ и Значение

Какво е мълния? – Символ и Значение

Мълнията като небесно явление, се възприемало от много култури като проявление на боговете, разруха, страхопочитание и поличба за приближаваща заплаха. Обикновено това се атрибутирало към главното божество или „царят на всички“, който със секира или чук унищожава враждебни създания и наказвал непослушни на небесната воля хора. Също така, мълнията се възприемала в някои култури и като неземно просветление, поличба, насока и протекция.

повече информация

You cannot copy content of this page

Pin It on Pinterest