Символи Articles

Око Символика: Как Третото око и Окото на Провидението са свързани

Окото е важен сетивен орган, и според култура на човека, която е предимно визуална в изкуствата и възприятията, се смята за най-важен. В символознанието (Всевиждащото око, Окото на Хор, Хамза, Окото на Буда – все известни примери, които носят един корен на познание) винаги се асоциира с „духовното зрение“, „прозорецът към душата“, формирането на възглед (поглед; мнение), също така „изпращащ силови лъчи“. Олицетворение на способността за духовна и физическа изразителност. Интересен контраст е, че според много култури, зли същества могат да вкаменяват или правят субекта пред тях беззащитен за взора.

Мълнията в основата на съществуването – Наука

Появата на живот на Земята интригува учени, изследователи и любители от много време. Интересна новина в сферата на науката, е че първичните мълнии може би играят много по-важна и основна роля за живота на планетата ни, отколкото първоначално се смяташе. (Статия за...

Мъгла – Символ и Значение

Мъглата е общ символ на неизвестното и медиаторът между реалността и нереалността (илюзията, сънищата, привиденията, виденията, гадаенето). Според келтите, северозападно-географски, мъглата е била „завесата“ между реалността и мъглявината на островите.

Пчела – Символ и Значение

Според изследванията на Ханс Бидерман, пчелата изпъква като особено обожествявано насекомо-символ на работливост, царственост, благородство, благородни ценности. Има сведения от стари времена как хората събирали мед от диви пчели, а малко по-късно разбират как да ги опитомяват и да произвеждат мед за консумация. В употреба влизал медът за изготвянето на медикаменти, ферментация, а самият им восък за правене на свещи. В древен Египет, където пчеларството е документирано от около 2600-та година пр. Хр., сведенията показват, че медът се използвал и в процедурата на мумифициране

Мъгла – Символ и Значение

Мъглата е общ символ на неизвестното и медиаторът между реалността и нереалността (илюзията, сънищата, привиденията, виденията, гадаенето). Според келтите, северозападно-географски, мъглата е била „завесата“ между реалността и мъглявината на островите.

Пчела – Символ и Значение

Според изследванията на Ханс Бидерман, пчелата изпъква като особено обожествявано насекомо-символ на работливост, царственост, благородство, благородни ценности. Има сведения от стари времена как хората събирали мед от диви пчели, а малко по-късно разбират как да ги опитомяват и да произвеждат мед за консумация. В употреба влизал медът за изготвянето на медикаменти, ферментация, а самият им восък за правене на свещи. В древен Египет, където пчеларството е документирано от около 2600-та година пр. Хр., сведенията показват, че медът се използвал и в процедурата на мумифициране

Костенурка – Символ

Костенурка – Символ

В патристиката (философията и теологията на отците на църквата) срещаме костенурката като символ на земята, а св. Амброзий навръзва корубата на костенурката с античната лира – струнен инструмент с черупка от костенурка като база и седем струни. А пред-християнско време, черупката се използвала за магии, амулет срещу зли очи, предотвратяване на бури, градушки или черна магия.

повече информация
Орел – Символ и Значение – Символика

Орел – Символ и Значение – Символика

Орел Символика „Царят на птиците“,  е известен като символ на щурмуващата небесата мощ и защитната боеспособност, поради което на първо място се среща като хералдически символ върху много гербове и държавни емблеми, където въз основа на симетрична стилизация...

повече информация
Какво символизира водата

Какво символизира водата

Водата често се е асоциирала в различни култури като връзка с отвъдното, водите под земята като „праисторически хаос“, падащата вода като „благословена живителност“, водовъртежите като трудности в живота, а ромонът на тиха река – тих и спокоен живот. Езера и вирове са обители на природни духове – русалки, водни духове, водни демони с прорицателски способности.

повече информация
Елемент земя – символ

Елемент земя – символ

Елемент земя - символ Земя – в класическата традиция това е един от „четирите елемента“, които съставляват, изграждат, поддържат живота. Същевременно е алегория и изразно средство за по-дълбок смисъл от физическото съществуване („родна земя“, „лягам в земята“,...

повече информация
Прилеп – Символика

Прилеп – Символика

Обща характеристика Прилепът в много култури по света удивлявал и будил въображението на народите. Различна била перцепцията за това животно, например на Запад се смята като злокобно същество, което се заплита в косите на хората. В Южна Америка се съобщава за...

повече информация
Палма – символика

Палма – символика

В сухите области на Южното Средиземноморие, палмата била изобразявана като важен символ. Поради сухият район и климат, можем да се досетим защо палмата заемала такова важно място, но както всяка култура по света, винаги има символ на вид дърво. В Асирия палмовата корона била символ на асирийския бог на слънцето, в Египет – богиня Хатор била „господарка на финиковата палма“.

повече информация
Лилия-Символ

Лилия-Символ

Високо ценена още в Египет, минойски Крит и в Микена, като декоративен елемент, лилията като символика се изкристализира по-късно чрез различни перцепции. Една от тях е от мита за Хера, в който от кърмата ѝ покапала по земята поникнали лилии, докато възниквал Млечния път. Афродита/Венера, възневидяла растението и го проклела да напомня за фалос на осел.

повече информация
Огън-Символика

Огън-Символика

Обща характеристика - Огън Огън като символика привидно живата стихия, която поглъща, сгрява  и осветява, ала може да причинява също и болкаа и смърт, има двояко значение. Нерядко огънят е свещен символ на домашното огнище, той олицетворява вдъхновението и Светия дух,...

повече информация
Кукумявка – символика

Кукумявка – символика

Кукумявката е символ на ученост, знания, често използван символ върху емблеми на научни издателства и книжарници. Кукумявката се свързва с богинята Атина (при римляните Минерва), тъй като богинята също носи атрибутите на мъдростта и учеността. И както образът на учещият до късно през нощта, така и образът на будуващата птица кукумявка съвпадат в изобразяването на ученост и размишление.

повече информация

Pin It on Pinterest