Кино и литература са две понятия, които често биват разделяни, но тук ще изложим, че не е такъв случаят. Имат тясна...