Нордически символи Articles

Шлем на страхопочитанието

Шлемът на почитанието/вдъхновението/страхопочитанието, още наричано оригинално Аегис(ш)ялмур.  Намерен и описан в Исландия през , мистериозен с малко сведения за него. Аегисялмур се споменава в сагата за Сигурд, когато Сигурд посича Фафнир, за да вземе богатствата на...

You cannot copy content of this page

Pin It on Pinterest