Репрезентация на Аегисялмур

Шлемът на почитанието/вдъхновението/страхопочитанието, още наричано оригинално Аегис(ш)ялмур.  Намерен и описан в Исландия през , мистериозен с малко сведения за него.

Аегисялмур се споменава в сагата за Сигурд, когато Сигурд посича Фафнир, за да вземе богатствата на нифлонгите. Едно от съкровищата е именно Аегисялмур – то е по-скоро трансцедентално, нематериално, нещо, което дава на носителя му огромна сила и мощ – враговете да се страхуват, да почитат и подчиняват.

Силата е концентрирана между очите и се асоциира със змиите, които използват отрова, за да парализират плячката си. Интересно е, че тази концепция е по Индоевропейска линия, отпреди руните да се пренесат по Северните страни. Затова и се използва като символ за покровителство, а след настъпване на християнството в Исландия, го наричат „печат на Соломон“.

Сигурд поразява Фафнир, дърворезба, Hylestad Stave Church

 

В една от поемите на „Поетичната Едда“, драконът Фафнир отдава голямо значение на Аегисялмур за силата си:

„Шлемът на страхопочитанието
нося пред синовете човешки,
да защитя богатствата си;
Почти всички, аз самият силен бях,
така си мислех,
защото не намерих по сила равен“

Според  рунологът Стивън Флауърс , оригиналното значение на hjalmr е „покривам/защита“, и по това спекулира:

„Този магически символ оригинално е била сфера от магическа сила да прокара страха във врага. Асоциира се със силата на змията, която вкарва отрова в плячката си, за да го парализира (оттам и връзката с Фофнир).“