Митологичният персонаж

Перун- славянският бог на гръмотевиците

В пантеона на славяните присъства божеството Перун, което те почитали с особена важност.
Преданията за Перун разказват за божество, което бива асоциирано с властелин на войната, но и контрастиращо представляващ силите на доброто.
Когато слънцето е заплашено от буреносни облаци, които го скриват в сянката си, Перун ги разбива с мълниите си, позволява на слънцето да се покаже отново и така осигурява продължаване на живота на земята. Славяните вярват, че хората са непрекъснато заплашвани от Велес, богът на Подземния свят, който краде добитъка им, отвлича хора, или причинява беди. В такива моменти Перун го поразява с мълнията си и принуждава злия бог да се крие обратно в убежището си.
Когато сред славяните се появяват християнски проповедници, някои от атрибутите на Перун се пренасят върху християнския пророк св. Илия.

Етимология

Името му произлиза от индоевропейския корен *(s)per-, което означава „удрям“, „поразявам“ (праслав. *рьrаti, *perǫ, бълг. пера, первам, перна, литовски perti „удрям, бия“) и в праславянския език има производна *perunъ, „гръм, светкавица“, дума, която е запазена в рус.и укр. перун, беларус. пярун, чеш. perun, пол. piorun „гръм“.

Аналогия с други божества

Перуника- цвете кръстено на Перун

Интересно е да се спомене и аналогията с други божества от други митологии, като например  германския бог Тор – þórr, Donner, Thunder „мълния, гръм“. По всяка вероятност култът към Перун е изпитал влиянието на германския култ към Тор или обратното. В езика на полабските славяни четвъртък се наричал Peräunedån, а на немски е Donnerstag и английски Thursday.

Образът на Перун съответства на балтийския Перкунас, скандинавския Тор, гръцкия Зевс, латинския Юпитер, келтския Таринис. След християнизацията на битово ниво е отъждествяван със Свети Илия.

Божеството  и планините

Името на планината Пирин  и планинската верига Пиринеи произхожда от Перун.
Според английския етимологичен речник, Пиринеи произлиза от френското Pyrénées, което е от латинското Pyrenæi montes, а то от гръцкото Pyrene – името на дъщерята от Бебрики*, любима на Херкулес- за нея се казва, че била погребана в планината, или че планината е гробът на Херкулес надвесил се над трупа ѝ.

Една версия споменава, че може би произлиза от pyr “огън” + eneos “безмълвен”.

Излседване още от 2001-ва година в “The Telegraph”, показва и генетичното сродство на мистериозните баски с келтите. Баските, за които все още науката се чуди как точно са се появили на Пиринейския полуостров, но много интересно запазили традиция, която се среща в славянски, български и източни народи.
Обвързаността им с келтите, може би логично обяснява пренасянето на култа към Перун от Балканите, а може би за това повече имат заслуга богомили и други древни пътища на народите и техните вярвания.

Гледка от връх Полежан, Пирин

__________

*бебрики – наименование на племе, което според Страбон се преселват от Мала Азия (Битиния) в Европа.