Появата на живот на Земята интригува учени, изследователи и любители от много време. Интересна новина в сферата на науката, е че първичните мълнии може би играят много по-важна и основна роля за живота на планетата ни, отколкото първоначално се смяташе.

(Статия за мълнията като символика и значение тук)

В ранния етап на формиране на Земята, може би мълниите са били в основата на живота, тъй като в миналото в екстремни условия, се е освобождавало огромно количество заряд от първичните мълнии, които освобождават достатъчно количество реактивен фосфор. Изследователите смятат, че такова явление може и да има и на други планети.

„Тази работа ни помага да разберем как животът може да се е формирал на Земята и как все още може да се формира на други, подобни на Земята планети. Това кара мълниите да удрят значителен път към произхода на живота.”

Бенджамин Хес от Йейлския университет

Тъй като реактивният фосфор може да се намери в разтворимия минерал шрайберзит, смята се, че метеоритите – богати на шрайберзит – може да са били отговорни за доставянето на фосфор до нашата планета в използваемо състояние. Въпреки това не се смята, че ерата, когато животът за първи път е поникнал, е била натоварена по отношение на метеоритни удари на Земята.

Използвайки различни спектроскопски техники за изобразяване, изследователите разкриха, че шрайберзитът може да бъде намерен и във фулгуритови стъкла, когато мълния удари определени видове богати на глина почви.

Тогава чрез компютърен модел изследователите изчислиха, че около 1 до 5 милиарда светкавици биха се случили всяка година на ранната Земя (получаваме само 560 милиона годишни светкавици днес), като до 1 милиард удари в земята всяка година.

Всъщност фосфорът, получен от удари на мълния, може да е започнал да надвишава фосфора от ударите на метеорити преди около 3,5 милиарда години, казва екипът – което е приблизително времето, когато се смята, че първите основни форми на живот са започнали да се появяват.

Фосфорът е само част от много прецизен коктейл от химикали, който според учените трябва да е бил смесен на ранната Земя, така че градивните елементи на живота да могат да бъдат създадени чрез последващите реакции.

Нещо повече, за разлика от метеоритите, ударите от мълнии биха били концентрирани на сушата в тропическите региони. Това би създало зони с по-обилен фосфор точно там, където останалите съставки за коктейла в живота са по-склонни да бъдат концентрирани заедно – във водни източници на сушата, като езера.

Това е и химичен сигнал, който можем да търсим и в извънземните светове – защото ако фосфорът предизвика верижна реакция, довела до живот тук на Земята, тогава същата последователност от събития може да се случи и другаде.

„Това представлява механизъм, независим от метеоритния поток, за непрекъснато генериране на пребиотичен реактивен фосфор на подобни на Земята планети, потенциално улесняващ появата на земен живот за неопределено време“, пишат изследователите в своя доклад.

Изследването е публикувано в Nature Communications.