Това есе ще следва същата структура като предното есе в същата тематика („Грехове – Кратко Есе и Философско Разглеждане“).

Какво означава „добродетел“ – на български от „добро“ и „детел“ („деяние за добро“, „творене на добро“, „човек, който прави добро“); на английски virtue идва от лат. virtutem /virtus „морална сила, силен характер“, дори използвано по време на военни действия като „чест, смелост, кураж, мъжество“.

Както се вижда във възприятието на хората чрез религиозните им вярвания се винаги се е търсело нещо, което да е „добрият пример“, или както Конфуций го нарича „Благородният път“.  В нас е заложено търсенето на позитивни емоции, на любов, грижа, споделяне, даване; но прилагането им е трудно в света на човеците – винаги опасности, осъждане, догми, преследвания, насаждане на вина.  

И все пак, какво е „добродетел“? И тук бих разделил на два полюса – „Добродетел като подвеждане“ и „Добродетел като пример за чист живот“.

Добродетел като подвеждане – както в есето за греховете, така и тук важи същото: определена инстутиционна власт през вековете използва концепции за „добро“ и „зло“, за да въвежда определен коректив на държание на обществата. Въпреки че моралът като понятие бива развито от философията, то той стъпва на религиозни вярвания и препоръки от старите учения на древните народи. Препоръки за по-добър живот, какво да избягваме, и защо да го избягваме.

Често в ученията и религиите, се прибягва до метафори, или директни заемки на вярвания от езически народи, които охарактеризират антропоморфно живота и бита си с какви ли не създания.

Вмятането на вина за контрол, винаги започва с „добри подбуди“ и красиви приказки.  Точно като с греховете, тук е обещание за един по-добър свят, но трябва да се изпълняват точни Заповеди, иначе е гарантиран Пъкъла навеки, а огнените езици ще проникват и горят душата ти… Затова изпълни това, това, това и това, и така може и да се доредиш до Портите на Небесното царство.

Добродетел като пример за чист живот – сега, ако вземем същите приказки за Небесното царство и го преведем като една красива алегория за начина ни на живот, че постъпките ни идват винаги с определени логични последствия, то тези текстове биха били особено полезни.

Опозитните на греховете 7 добродетели, са вече силно залегнали и във възпитанието на децата ни, когато искаме да дадем пример за „благочестив човек“:

  • Целомъдрие;
  • Лишение;
  • Щедрост;
  • Трудолюбие;
  • Търпение;
  • Добродушие;
  • Смирение.

Целомъдрието може да бъде в мислите ни относно нас самите; лишението учи на много неща, особено да ценим; щедростта и добродушието са хубави уроци в живота ни, защото ни учат, че дори в тези неща има правила и не може човек да се разхищава за всичко; трудолюбие – без него няма и качествени резултати, а резултатите идват само с търпение; смирението ни дава покой на ума.

Във времето на рицарите, „човекът на честта“ се смята, че има „високи добродетели“, когато умее да прилага добродетелите по подходящ начин  в обществото, така че „това светското“ се оказва много важно как да комуникираме помежду си, докато спазваме собствените си принципи и напътствия.

От честите въпроси е: „Как да спазваме добродетелта при такива изкушения?“ – нужен ни е фокусът за бъдещето. Имайте цел, която искате да изпълните, тренирайте това търпение чрез трудолюбието си, постарайте се да не се разсейвате твърде много.

В днешно време може да се види и трудът на много хора. Достъпността предоставя много интересни интервюта и биографии на успели личности от всякакви професии и в тях ще видите винаги точно определено постоянство при изпълнението на страстта им. И по време на житейския им път, получават своите собствени уроци, които е хубаво да чуете от тях директно.

Изводът – По-трудно за спазване, но гарантирано по-удовлетворяващо накрая, само ако запазите спокоен ум, отворено сърце, постоянство, воля и любопитството ви към света – да се учите от своите грешки, всеки негатив в живота си да го превръщате в позитив, който да ви гради – няма как да сгрешите в това.

Който е тръгнал по този път – успех и „стискайте зъби“ – ще стане!