Хеймдал

Бог Хеймдал, наричан още Белия бог, е син на Всеотеца Один и на девет майки, които били сестри великанки неразделни като морските вълни. Наричан още бил Халинскиди и Гулинтани, зъбите му били от злато, конят му се казвал Гултоп. Как точно се родил бог Хеймдал е загадка.

Хеймдал бил достоен пазител на моста между световете Бифрьост. Чувал всичко, виждал всичко; толкова остър слух, че чувал на големи разстояния как тревата расте; зрението му било толкова остро, че виждал надалеч както денем, така и нощем.

Хеймдал притежавал меч Хофуд, с други думи Човешка глава, и рогът Гялахорн. От Гялахорн както свирил да предупреждава боговете за опасност пред моста Бирфьост, така го използвал и за пиене. Именно с Гялахорн отпил от кладенеца на гиганта Мимир, кладенецът на знанието, и така придобил голямата си мъдрост.  С Гялахорн, в пророчеството за края на света Рагнарьок, Хеймдал ще възвести свършека с оглушителен зов, а самият Хеймдал щял да се бие до смърт с бог Локи – и двамата щели да умрат.

Децата на Хеймдал – Основател на прослойките в обществото

Траел

Един ден бог Хеймдал преминал по Бифрьост и стигнал до дълбоко езеро около Мидгард. Там имало колиба, на която потропал и отворили двама старци. Вътре миришело, неприветливо, мизерно, дрехите на старците износени, мирис на изоставено и разпадаща се мазилка. Понеже бог Хеймдал бил светско божество, пребродил много светове, знаел как да общува, заговорил се със старците. Имената им били Прадядо Аи и Прабаба Еда. Не след дълго го поканили близо до огъня да сгрее ръцете си и после да споделят оскъдната топла супа. Дошло време за спане, старците си легнали, а Хеймдал и той се наместил в тяхното легло, но по средата.

Хеймдал надува рога Гялахорн, 1895 Lorenz Frølich

Тръгнал си на следващият ден богът, но Прабаба Еда била с дете от него. След девет месеца се родил и носил името Траел, или иначе казано, Роб. Траел не бил особено красив, имал гърбица и възлести груби ръце. За сметка на това пък бил с добро сърце, силен и работлив.

Един ден Траел срещнал Тюр Робинята. Влюбили се. Тя също не била красавица – черни зъби, плоско лице, криви крака като полумесеци. Траел Роба и Тюр Робинята си народили куп деца. И те грозни и с още по-грозни имена: Клеги Щръклицата, Фулнир Смръдльото, Глупачката Кумба, Оквайнкалфа Дебелокраката. Но и те с добри сърца. Не били дарени с външен вид, но пък добротата им била най-висш морал.

И така, произлязла прослойката „роби“: работливите работници слугуващи на другите.

Карл Свободния

Продължил бог Хеймдал по пътя си и не след дълго се озовал пред чифлик. Потропал и двама старци отворили и поканили сухо странстващия бог.  Това били Дядо Афи и Баба Ама. Дядо Афи таман се канел с дървото в скута му да издълбае тъкачно кросно, а Баба Ама с хурка с лен да изпреде нишка.

Къщата им била здрава, спретната, а старците поддържани и чисти. Светският Хеймдал разговорил старците, приближил се най-близо до огъня да се сгрее и получил голяма филия хляб с дебел слой масло. Разговорлив е бог Хеймдал, и когато дошло време за сън, старците си легнали, а Хеймдал пак посредата легнал.

След три нощи, когато Хеймдал си отишъл, Баба Ама се озовала бременна. След девет месеца родила Карл Свободния. Червендалесто хубаво дете, много силен и бързо се учел. Управлявал трудолюбивите волови и изривал нивята, издигал солидни къщи и плевни, основи за сгради били сътворени от сръчните му ръце.

Пораснал Карл Свободния и родителите му го срещнали със Снор, която му станала жена. На колана ѝ висяли инструменти и не трябвало много време – народили се куп деца. И те толкова сръчни, толкова талантливи в работата с ръце. Имали имената: Дренг Якия, Смид Занаятчията, Бруд Булката, Свари Гордата.

Така произлязло съсловието на майсторите, на свободните хора, на тази част от хората, които вършели неща, които не прилягали на робите и слугите.

Ярл Графа

Продължил бог Хеймдал пред друга къща се спрял. Почукал и го приели радушно Майка Модир и Татко Фадир. Хеймдал показал пак светските си качества на разпалващ сладка приказка и след пренощуването си – Майка Модир имала живот в себе си. След девет месеца се появил Ярл Графа. Оттук започнал родът на бойците.

Така с похожденията си Хеймдал създал различните прослойки на обществото, както и кралете човешки. Дори някои го назовавали като Бащата на хората.

Хеймдал дава даровете от боговете на хората, (1907) by Nils Asplund